Distribucija i prevoz

Aso-Ler

Distribuciju naših artikala smatramo jednim od osnovnih stubova našeg budućeg razvoja. Kompetentan tim radnika zajedno sa preostalim delom organizacije brine o svim aspektima distribucije ka klijentima i prodajnim centrima – od adekvatnog smeštaja robe, preko transporta iste, do aktivne prodaje u samim radnjama.

asoler distribucija  “Aso-Ler” uspešnom distribucijom obezbeđuje potrošačima sigurnu isporuku proizvoda u traženim količinama i dogovorenom vremenu, čime se obezbeđuje dostupnost svih proizvoda krajnjim potrošačima.

Distribucija i prevoz vulkanizerskih mašina i alata

  Trudimo se da unapređujemo poslovanje naših kupaca, putem kontinuiranog snabdevanja, pružanjem novih usluga i stalne dostupnosti asortimana najprodavanijih i inovativnih artikala.

  Naši dobavljači su najveći učesnici na tržištu, sa kojima gradimo partnerske odnose, ali i prenosimo svoja znanja u cilju unapređenja poslovanja firme i adekvatne raspoloživosti robe na profitabilan način.

  Distribucija robe predstavlja našu veoma važnu delatnost. U toj oblasti smo neprikosnoveni, jer našim partnerima možemo da ponudimo kompletnu uslugu – uvoz i carinjenje robe, skladištenje, marketinške usluge, prodaju i dostavu.

   Za sve prodajne programe koje distribuiramo, garantujemo dostupnost robe finalnim potrošačima u svakom trenutku i na svakom mestu.

  Naš cilj je da dostignemo ideal distribucije – 100 % preporučenog portfolija, u 100% objekata, tokom 100% vremena. 

Usmerenost na kvalitet usluge, organizacija, poznavanje lokalnog tržišta, kao i dobra geografska pokrivenost Srbije su ono što nas izdvaja u odnosu na konkurenciju, i čini liderskom distributerskom kućom na ovim prostorima.